Kan man bota spelberoende med nässpray?

kasino
Källor: Pixabay

En nässpray med ett preparat som tidigare främst har använts för behandling av opiodmissbrukare, Naloxon, utvärderas nu som ett potentiellt behandlingsmedel för att dämpa spelberoende.

Traditionell behandling av spelberoende har fokuserat på beteende- och samtalsterapi. Men forskningen kring Naloxon är tänkt att utreda om det med hjälp av läkemedel går att påverka de processer i hjärnan som leder till att en spelberoende person inte kan låta bli att spela. Detta kanske kan hjälpa beroende att på ett snabbt och effektivt sätt få kontroll över sitt beteende.

Naloxons effekter

Naloxon fungerar genom att dämpa hjärnans dopaminproduktion. Vanligen används läkemedlet som ett sätt att behandla opiodöverdoser.

Läkemedlet används också i kombination med andra läkemedel för att dämpa biverkningar av opioder vid långvarig behandling av missbrukare. Det hjälper till med att minska biverkningar som till exempel svår förstoppning som är vanliga vid användande av opiodpreparat.

Studien kring spelberoende

En studie om i fall Naloxon också kan vara effektiv vid behandling av spelberoende har inletts av forskare vid Helsingfors nationella institut för hälsa och välmående. Teorin bakom detta är att spelberoende fungerar genom att utlösa hjärnans belöningssystem i form av dopamin. I hjärnan fungerar de flesta typer av beroende på liknande sätt och därför forskas det flitigt på om läkemedel som påverkar hjärnans kemi kan vara effektiva även vid rent psykiska beroenden som till exempel spelberoende.

I Finland har man tidigare gjort en studie som gav vissa positiva resultat med ett liknande preparat som togs i tablettform. Problemet med detta är att tabletten tar över en timme att verka och en person med spelberoende agerar ofta mycket impulsivt när tillfällen att spela dyker upp. Det var därför man kom på tanken att ta fram ett naloxonpreparat i en vattenbaserad lösning som kan tas nasalt i form av en nässpray. När Naloxon intas på detta sätt är effekterna betydligt snabbare och hjärnans dopaminproduktion kan dämpas på bara några minuter.

Studien är tänkt att ske över ett år och kommer att involvera 130 frivilliga där hälften får Naloxon och hälften utgör en kontrollgrupp som får en spray med placebopreparat. Efter detta ska en utvärdering av hur effektiv Naloxonsprayen är vid behandling av spelberoende. Forskarna har också sagt sig vid positiva resultat att vara beredda att inleda ytterligare studier för att se om samma preparat också kan användas för andra typer av beroende som till exempel alkoholmissbruk.

Spraytyp näsdroppar
Källor: Pixabay

Hur behandlar man vanligen spelberoende?

Spel stimulerar hjärnans dopaminproduktion vilket är orsaken till att så många finner att spelande är en rogivande och avkopplande verksamhet. För de flesta behöver detta inte vara ett problem utan man njuta av spel på ett måttfullt sätt som en av många aktiviteter som skänker lite extra välbefinnande i vardagen. Spelande, till exempel casinospel som poker eller slots, kan vara ett roligt och spännande tillskott i vardagen så länge det, som mycket annat, utövas med måtta.

Men för den som har en beroendeproblematik förvandlas spelandet istället till det enda man har att tillgå för att få den efterlängtade dopaminkicken och man tappar förmågan att spela med gott omdöme. Detta kan leda till stora problem både i form av att man väljer bort andra aktiviteter såsom socialt umgänge för att kunna ägna all tid åt spelandet och att man genom överdrivet spelande förlorar allt större summor pengar. De skamkänslor som ens beteende utlöser leder till en ond cirkel där man ständigt söker tröst i spelandet som är det enda man har kvar som får en att må bra. Denna bild är snarlik i de flesta typer av beroende.

I Sverige har socialstyrelsen utarbetat rekommendationer för behandling av spelberoende där de två grundpelarna är samtalsterapi i kombination med så kallad kognitiv beteendeterapi. Målet med denna behandling är att hjälpa spelberoende personer att själva få kontroll över sitt beteende igen och bryta de mönster som har lett till beroendet. För de med ett svårt beroende är detta en lång och svår process kantad av återfall och ofta har man haft ett långt och svårt beroende med svåra konsekvenser innan man till sist söker hjälp.

Fördelen med den tänkta Naloxonsprayen är att den kan hjälpa vid behandling genom att ge beroende ett sätt att dämpa sina impulser när man känner behovet att spela. En nässpray är ett snabbt och diskret sätt att få hjälp vid alla situationer där en spelmissbrukare känner att man är på väg att tappa kontrollen.

Men det är viktigt att förstå att studien fortfarande inte är klar och även om det skulle visa sig att Naloxon är effektivt mot spelberoende så är det kanske en smula överdrivet att säga att preparatet skulle ”bota” spelberoende. Men det skulle dock kunna vara fullt möjligt att Naloxon kan bli ett komplement till traditionell behandling som kan hjälpa spelberoende att undvika återfall och snabbare kunna återgå till ett produktivt och lyckligt liv.